Slik blir nye KFUM Familiearena

Om kort tid sendes detaljreguleringen til Plan- og bygningsetaten.

SPILL I 2021: I 2021 håper vi å se KFUM spillere i aksjon på nye KFUM Arena. Alle skisser: Ratio arkitekter.

Det er omtrent ti år siden de første planene om utvidelse av KFUM Arena ble diskutert første gang. Om kort tid sendes nå detaljreguleringen over til Plan- og bygningsetaten.

- Det er naturlig nok en ny milepæl, og med denne oversendelsen blir det enda tydeligere for oss hva dette anlegget vil bli og hva det vil bety for oss som klubb og nærmiljøet som helhet, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

Arkitektfirmaet Ratio har bistått i utvikling av de siste skissene som nå oversendes.

- Vi har fått mange innspill underveis i prosessen og har gjennom høsten besøkt for eksempel Fosshaugane i Sogndal, Sarpsborg og nye Vålerengas nye stadion. Slik arenaen framstår nå, mener vi de ulike behovene ivaretas på en veldig god måte. Med denne arenaen skal vi klare å oppfylle vårt mål om å skape en arena der vi skal kunne utvide kapasiteten og aktiviteten og utvikle kvaliteten i det vi holder på med, sier Stenberg.

Med KFUM Familiearena ønsker KFUM å legge til rette for aktivitet på tvers av ambisjoner og generasjoner.

- Med barnehage, basishall, svømmeanlegg, treningssenter og utvidede og bedre fotballfasiliteter, er vi overbevist om at dette er noe mange vil få glede av, langt utover de vi har som medlemmer i KFUM-kameratene i dag, sier Stenberg.

Noe av det som nå vil diskuteres nærmere, er i hvilken grad KFUM-kameratene skal drive funksjoner som barnehage, treningssenter og svømmeanlegg selv.

- Det er det for tidlig å gi noe klart svar på, men slik vi tenker nå så ønsker vi å drive mest mulig selv. Dette er imidlertid noe vi vil se nærmere på nå når detaljreguleringen er sendt inn. Uansett vil det være viktig for oss å innhente kompetanse der vi som klubb i dag ikke har erfaring og kompetanse, sier Stenberg.

Bækkelaget Sportsklubb planlegger også et større anlegg. Stenberg ønsker BSKs planlagte anlegg velkommen, og er glad for at klubbene nå i fellesskap sammen med Oslo Idrettskrets har kommet fram til en torgløsning mellom de to anleggene.

- Jeg tror det blir et veldig flott område som veldig mange vil få glede av. Her kommer det beplantning og benker, og det vil også kunne bli et kaféområde, sier Thor-Erik Stenberg.

- Hva med parkering?
- Det er et tydelig politisk signal at antall parkeringsplasser skal begrenses i hovedstaden. Dette gjenspeiles i områdeplanen bystyret vedtok i desember. Parkeringsplassen utenfor KFUM-hallen forsvinner, og planen tillater at det vil bli anlagt 45 parkeringsplasser bak dagens hall. Parkeringsplassen som ligger mellom KFUM Arena og Ekeberghallen i dag vil bestå. Vi ønsker at flest mulig skal komme til anlegget på sykkel - og det anlegges derfor 250 sykkelparkeringsplasser. Videre vil hovedinngangen for anlegget ligge i enden nærmest bussholdeplass (Ekebergveien) og trikk (Sportsplassen).

- Hvor raskt kan en håpe på at KFUM Familiearena står ferdig?
- Hvis alt går etter planen kan detaljreguleringen være på plass om et år, og da skal vi være klare til å sette spaden i jorda. Estimert byggetid vil være cirka halvannet år, det betyr med andre ord i beste fall høsten 2020.

FELLES TORG: Deler av torget som blir mellom anlegget til KFUM og BSK.

HOVEDELEMENTER I DET NYE ANLEGGET:
Utvidet banekapasitet:

Sjuerbanen nærmest hallen utvides til en elleverbane.

Svømmeanlegg:
Basseng på 15 x 25 meter, terapibasseng, plaske anlegg for barn, klatrevegg, velvære sone og 1m og 3m stup. Tribuneanlegg i badet og kiosk/servering.

Klubblokaler:
Mingleplasser, kontorlokaler, møterom og lokaler for klubbens fotballakademi.

Rodestasjon for Bymiljøetaten:
Rodestasjonen som i dag ligger på Ekebergsletta (2500 kvm) flyttes inn på den ene kortsiden av arenaen (nordbygget). Etableres 7 parkeringsplasser for Bymiljøetaten og skjermet snuplass for anleggsmaskiner foran bygget.

Klubbstue/kultursal/konferanselokale:
Til egen klubbaktivitet, ny aktivitet og for utleie til bursdager, seminarer, konferanser, konserter, teater ol.

Basishall/treningshall:
700 kvm godt tilrettelagt til for eksempel dans og turn.

Treningssenter:
1200-1500 kvm treningssenter

Garderobe:
Garderobeanlegg for fotballstadion med lager og vaske-/tørkerom

Tribuneanlegg:
Tilskuerkapasitet på ca 2 500 samt nødvendige kiosker, toaletter ol.

Barnehage:
En åtte avdelingers barnehage i den ene enden (sør) av ny hovedtribune.

Torg:
Torg mellom KFUM og BSKs anlegg med benker, beplantning og mulighet for uteservering etc.

Parkering:
45 parkeringsplasser ved dagens KFUM-hall samt eksisterende parkering mot Ekeberghallen. Det etableres i tillegg 250 sykkelparkeringer.

Kollektivtransport:
Buss ved droppsone på Ekebergveien og trikk fra Sportsplassen.

Størrelse:
5 000 kvm BYA, høyde 7,5 meter over banehøyde.

NY FACEBOOK-SIDE: Det er opprettet en ny Facebook-side for arenaen. Her vil det bli delt informasjon om prosjektet og her kan det stilles spørsmål.

SVØMMEANLEGG: Basseng på 15 x 25 meter. I tillegg terapibasseng, plaskeanlegg for barn, klatrevegg, velvære sone og 1 m og 3 m stup. Tribuneanlegg i badet og kiosk/servering.

SAMMEN FOR EN REN IDRETT

Gi din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift