KÅFFA

Kap. 1: Om KFUM-kameratene Oslo

Kap. 1: Om KFUM-kameratene Oslo

1.1. KLUBBFAKTA | 1.2. KLUBBHISTORIE | 1.3. VISJON OG VERDIER


1.1. KLUBBFAKTA

KLUBBNAVN KFUM-kameratene Oslo (kallenavn: Kåffa)
STIFTET 1. januar 1939
ADRESSE Ekeberveien 109, 1182 OSLO
EPOST tes@kfum-kam.no
WEB www.kfum-kam.no
TLF 22 29 14 97
ORG.NR. 985 243 638
BANKKONTO 1600.21.33753

 

 

 

 

 

 

  • KFUM-kameratene er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og p.t. medlem av følgende særforbund: Fotball og friidrett.
  • KFUM-kameratene er tilsluttet Norges KFUK-KFUM gjennom Oslo og Akershus Krets og Oslo KFUM
  • KFUM-kameratene hører hjemme i Oslo kommune og er medlem av idrettens idrettsråd i kommunen.
     

1.2. KLUBBHISTORIE
KFUM-kameratene Oslo ble stiftet av John Larsen 1. januar 1939. Klubben har i dag sin tilhørighet på Ekebergsletta i Oslo.

Idrettslaget er del av Oslo KFUM og har et dobbelt medlemsskap - til idretten (Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund) og til den verdensomspennende organisasjonen YMCA/YMCA gjennom Norges KFUK-KFUM.

Gjennom historien har ulike idretter preget KFUM-kameratene. Innledningsvis var friidrett den mest markante idretten, og også volleyball hadde sin storhetstid i klubben.

KFUM-kameratene, eller "Kåffa" som vi ofte kalles, er i dag først og fremst en fotballklubb, men med en liten friidrettsgruppe i tillegg. Vi har omtrent 1400 medlemmer, hvorav ca. 1250 er fotballspillere på et av våre nesten 90 lag!

KFUM holdt lenge til i Oslo sentrum. Flytting av aktiviteten til Ekeberg mot slutten av 1960-tallet markerte starten på det barne- og ungdomsfotballarbeidet som klubben først og fremst er kjent for i dag.

Noen nyttige lenker for deg som vil bli bedre kjent med historien:
Fra kameratklubb til Oslos nest beste
Historien i listeform
75-årsmagasinet

1.3. VISJON OG VERDIER
KFUM er ikke en klubb forbeholdt kristne, men vi har et kristent verdigrunnlag som symboliseres med vår trekantlogo som står for ånd, sjel og kropp. Det er likevel ingen krav til medlemmene om tro eller livssyn, men klubben arrangerer kapelluker rundt jul og påske der det er en kort andakt i kapellet eller i hallen for alle lagene. 

Visjon
Etter en større strategiprosess i 2013 landet klubben på følgende visjon:

                       ”En klubb for livet”

Klubbens ideologiske innramming synliggjøres i vår trekantede logo som representerer ånd, sjel og kropp. Innenfor dette rammeverket skal det hele mennesket få utfolde seg, ved å få lov til å bruke hele seg, gjennom hele livet.

KFUM-kameratene har gjennom mange år vært prisgitt dedikerte og trofaste frivillige som har gitt av seg selv gjennom ulike faser av livet. En nøkkel til å utvikle det unike vi har i klubben videre er å skape nye kontinuitetsbærere og personer som bryr seg om klubben og ideen.

Verdier
KFUM-kameratene har fire verdier – definert som klubbens cornerflagg. Flaggene gir en klar retning for hvordan vi ønsker å drive klubben, og hva som er viktig for oss som klubb.

#Klubbstyrt
Klubben setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer. Det sikrer langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet.

#Kåffa-ledere
Ved å utvikle egne trenere og ledere skapes kultur- og kontinuitetsbærere.

#Kåffa-stilen
Vi har vår måte å spille på og oppføre oss på som skaper gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

#Livslangt engasjement
Ved å gi rom for engasjement og utvikling for alle aldersgrupper understøttes de tre andre verdiene og vår visjon.


 

KLUBBSTYRT  ||  KÅFFA-LEDERE  ||  KÅFFA-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

"En klubb for livet!"


KFUM-KAMERATENE OSLO
ADR Ekebergvn 109, 1178 Oslo | TLF 22291497 | EPOST tes@kfum-kam.no
www.kfum-kam.no | facebook.no/kfumfotball

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift