Sol, sommer og samhold på sletta

Jentefotballdagen 2016

Vi forventer at alle spillere møter til de kampene de er satt opp på

Vi må ha tillit til at vi stiller med fulle lag til hver kamp. Om det er noe som kommer i veien, må lagleder få beskjed så fort som mulig slik at vi får anledning til å hente inn flere spillere.

Husk sykkelhjelm!

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products